Buildings
Kama gume

Kama 0-40 BM /14

 0-40 BM /14
Kama euro gume

Kama 0-40 BM /14

09.00 R20

Teretna guma
Index brzine: J
Index nosivosti: 140/137
Garancija: 25 meseci

15,903 RSD

sa PDV-om