Buildings
Kama gume

Kama 0-40 BM /12

 0-40 BM /12
Kama euro gume

Kama 0-40 BM /12

09.00 R20

Teretna guma
Index brzine: J
Index nosivosti: 136/133
Garancija: 25 meseci

14,607 RSD

sa PDV-om